ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА МОРСКИЯ ПРОСТРАНСТВЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 -2035 Г.

02 септември 2021 г. На 31.08.2021 г. в онлайн среда, се проведе обществено обсъждане на проекта за Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г.  Ръководителят на проекта – проф. д-р арх. В. Троева представи Морския пространствен план на Република България. Докладът по екологичната оценка на проекта се представи в синтезиран вид от ръководителя на ЕО, доц. Николаева.  Гостите на събитието бяха над 65, сред които представители на различни институции, в това число областни управи и общини, неправителствени организации и други заинтересовани страни.  След представянето на Морския пространствен план и Докладът по екологичната оценка към него, участниците и гостите в събитието проведоха и ползотворна дискусия, в която се включиха членовете на двата екипа. Презентация от представянето на проекта на Морския пространствен план на Република България  2021 - 2035 г., както и материалите по самия план и екологичната оценка към него, можете да намерите тук и тук, на сайта на Морския пространствен план, на сайта на МРРБ и на Портала за обществени консултации.  (В периода до 10.09.2021 г. заинтересованите страни могат да подадат своите становища по проекта.)

Обществено обсъждане на проекта за Морски пространствен план на Република България

16 август 2021 г. На 31.08.2021г. от 10:00 ч. през платформата Webex ще се проведе публично обществено обсъждане на проекта за Морския пространствен план на Република България 2020-2035, Доклада за екологичната оценка и оценката за съвместимост към него. Информация за събитието е достъпна на: сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (https://www.mrrb.bg/bg/zapochva-obstestveno-obsujdane-na-proekta-na-morski-prostranstven-plan/ ) и в „Портала за обществени консултации“ (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6284). Материали по проекта, можете да намерите в секция „За обществено обсъждане“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (https://www.mrrb.bg/bg/suobstenie-za-provejdane-na-obstestveno-obsujdane-na-proekta-na-morski-prostranstven-plan-za-perioda-2021-2035-i-doklada-za-ekologichna-ocenka-kum-nego/ ), както и на сайта на Морския пространствен план на Република България 2020 – 2035 г. (http://mspbg.ncrdhp.bg/ ).

Зам.-министър Николова: С морския пространствен план целим баланс между икономическото развитие и опазването на Черноморието

10 юли 2020 г.

Зам.-министър Николова: С морския пространствен план целим баланс между икономическото развитие и опазването на Черноморието

До края на годината трябва да приключат обществените обсъждания по проекта на Морски пространствен план за периода 2021 – 2035 г.  Стратегическият документ е разработен от Националния център по териториално развитие по проект на МРРБ с европейско финансиране Това съобщи в Бургас заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри семинар на тема „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море, България и Румъния - MARSPLAN-BS II“, проведен при пълно спазване на противоепидемичните мерки. Приветствие към участниците отправи и кметът на община Бургас Димитър Николов, който подчерта значението на плана за развитието на морските общини. „Морският план за пространствено развитие е най-комплексната и сложна задача, изпълнявана в България. Обвързан е с морската стратегия на страната и с Националната концепция за пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на Североизточен и Югоизточен район на страната, отбеляза пред участниците Николова.  „Морското пространствено планиране е важна тема за развитието на Черно море. Чрез него ние ще дадем баланса между икономическите и инвестиционни интереси, от една страна, и опазването на околната среда и природните ресурси, от друга“, обясни  заместник-министърът. В него ще са отразени мнения на заинтересованите страни за най-важните приоритети, богата база данни от научни изследвания, информационни ресурси, карти и т.н. Основните му приоритети ще са опазването на морските екосистеми, икономическото развитие, социалното подпомагане, трансграничното сътрудничеството, съхраняване на  културното наследство и околната среда, устройство на крайбрежието, морските пътища и корабоплаването, зоните за спорт и туризъм и др. „Морското пространствено планиране разглежда целия наличен морски и крайбрежен капитал на страната, за да постигне на  икономически, социални и екологични цели. Очаква се той да доведе до намаляване на конфликтите за достъп до морските територии, намаляване на въздействието върху екосистемите, както и до понижаване на разходите на публичните власти при координирани действие“, каза още Николова. По проекта ще се изготви и GIS система, в която над 20 организации ще предоставят данни за крайбрежието и морските територии – климат, защитени територии, демография, морски транспорт, рибарство и аквакултури, биоразнообразие, геология, туризъм, комуникационни системи и др. Зам.-министър Николова информира, че до 31 март 2021 г. планът ще бъде представен на Европейската комисия.

Зам.-министър Деница Николова ще открие семинар за морското пространствено планиране в Бургас

09 юли 2020 г.

Зам.-министър Деница Николова ще открие семинар за морското пространствено планиране в Бургас

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще посети Бургас утре – 10 юли. От 10.00 часа в Зала 2 на Експозиционен център "Флора" в морската градина тя ще открие Интердисциплинарен семинар по трансгранично морско пространствено планиране за Черно море, България и Румъния - MARSPLAN-BS II по проекта за изработване на първия Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. Морският пространствен план на Република България (МППРБ) се разработва от "Националния център за териториално развитие" ЕАД, съвместно с експерти от различни институции и области. Негова главна цел е създаването на условия за устойчив растеж на морската икономика, за постигане на стабилно развитие на българския Черноморски регион чрез ефективно използване на природните ресурси, съобразено с изискванията за интегрирано опазване на морската среда. По време на форума ще бъдат представени новите подходи в морското пространствено планиране, възможностите за развитие на "синя икономика", на морския транспорт, рибарството и аквакултурите в Черно море. Ще бъдат застъпени и темите за опазването на морската среда и биоразнообразието и др.