Проект за обсъждане (Четвърта версия, ноември 2020)