Зони със заплаха от наводнение, критична инфраструктура в риск, намеса в речните корита, рисков потенциал от дейността на предприятията.

Батиметрия на Черно море