Зона за съвместно трансгранично морско пространствено планиране на България и Румъния.

Трансгранично сътрудничество в Черноморския регион - Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“