Скорост на абразия, площи, засегнати от ерозия, скорост на преместване на свлачищата

Потенциални свлачища в крайбрежната зона

Стабилизирани свлачища в крайбрежната зона

Активни свлачища в крайбрежната зона