Зони за риболов и отглеждане на различни аквакултури, зони за опазване на ценни видове риби.