Екологично състояние на реките, езерата и морските води, химично състояние на подпочвените води в крайбрежната зона.