Райони с постоянна или временна забрана за ползване.