Зони с разрешения за търсене и проучване на нефт и природен газ, концесионни площи за добив на природни ресурси, минерални водоизточници.