Недвижими и подводни културни ценности в Черно море и в зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК, степен на защита, степен на реставрация, социализация, интегрираност.