Зам.-министър Николова: С морския пространствен план целим баланс между икономическото развитие и опазването на Черноморието

10 юли 2020 г.

Зам.-министър Николова: С морския пространствен план целим баланс между икономическото развитие и опазването на Черноморието

До края на годината трябва да приключат обществените обсъждания по проекта на Морски пространствен план за периода 2021 – 2035 г.  Стратегическият документ е разработен от Националния център по териториално развитие по проект на МРРБ с европейско финансиране Това съобщи в Бургас заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри семинар на тема „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море, България и Румъния - MARSPLAN-BS II“, проведен при пълно спазване на противоепидемичните мерки. Приветствие към участниците отправи и кметът на община Бургас Димитър Николов, който подчерта значението на плана за развитието на морските общини. „Морският план за пространствено развитие е най-комплексната и сложна задача, изпълнявана в България. Обвързан е с морската стратегия на страната и с Националната концепция за пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на Североизточен и Югоизточен район на страната, отбеляза пред участниците Николова.  „Морското пространствено планиране е важна тема за развитието на Черно море. Чрез него ние ще дадем баланса между икономическите и инвестиционни интереси, от една страна, и опазването на околната среда и природните ресурси, от друга“, обясни  заместник-министърът. В него ще са отразени мнения на заинтересованите страни за най-важните приоритети, богата база данни от научни изследвания, информационни ресурси, карти и т.н. Основните му приоритети ще са опазването на морските екосистеми, икономическото развитие, социалното подпомагане, трансграничното сътрудничеството, съхраняване на  културното наследство и околната среда, устройство на крайбрежието, морските пътища и корабоплаването, зоните за спорт и туризъм и др. „Морското пространствено планиране разглежда целия наличен морски и крайбрежен капитал на страната, за да постигне на  икономически, социални и екологични цели. Очаква се той да доведе до намаляване на конфликтите за достъп до морските територии, намаляване на въздействието върху екосистемите, както и до понижаване на разходите на публичните власти при координирани действие“, каза още Николова. По проекта ще се изготви и GIS система, в която над 20 организации ще предоставят данни за крайбрежието и морските територии – климат, защитени територии, демография, морски транспорт, рибарство и аквакултури, биоразнообразие, геология, туризъм, комуникационни системи и др. Зам.-министър Николова информира, че до 31 март 2021 г. планът ще бъде представен на Европейската комисия.

Зам.-министър Деница Николова ще открие семинар за морското пространствено планиране в Бургас

09 юли 2020 г.

Зам.-министър Деница Николова ще открие семинар за морското пространствено планиране в Бургас

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще посети Бургас утре – 10 юли. От 10.00 часа в Зала 2 на Експозиционен център "Флора" в морската градина тя ще открие Интердисциплинарен семинар по трансгранично морско пространствено планиране за Черно море, България и Румъния - MARSPLAN-BS II по проекта за изработване на първия Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. Морският пространствен план на Република България (МППРБ) се разработва от "Националния център за териториално развитие" ЕАД, съвместно с експерти от различни институции и области. Негова главна цел е създаването на условия за устойчив растеж на морската икономика, за постигане на стабилно развитие на българския Черноморски регион чрез ефективно използване на природните ресурси, съобразено с изискванията за интегрирано опазване на морската среда. По време на форума ще бъдат представени новите подходи в морското пространствено планиране, възможностите за развитие на "синя икономика", на морския транспорт, рибарството и аквакултурите в Черно море. Ще бъдат застъпени и темите за опазването на морската среда и биоразнообразието и др.